tisdag 20 december 2011

Spantning av baidarkan!

I måndags började vi spanta Annas baidarka. Lisa filmade lite!

För att markera var det ska böjas och annat används självklart fingrar och händer, inga tumstockar här! När man har basat spantet är det bra att vara två personer för att kunna markera vart det ska kapas, det är också bra med fyra ögon som kan se om formen verkar bra.


Tredje spantet börjar komma på plats!


Kvällens arbete gick bra. Nu är inte allting kvar att göra.

torsdag 1 december 2011

mer stävar!

Köllisten på plats! 


Som allt annat surras den och pluggas fast.


Några hyveldrag för att få en fin övergång mellan köllist och stäv.


Akterstäven på grönlandskajaken hyvlas till rätt form.


Kommer det här att passa? Det är ibland väldigt knixigt att få till passformen.


Vi hade prominent besök av Pelle, som byggt ett antal kajaker själv.


Baidarkans akterstäv rundas och snyggas till. Nästa gång blir det dags att hyvla spant.