tisdag 5 februari 2013

Spantning!


Spantningen är det knepigaste med att bygga kajak. Virket måste vara rakfibrigt för att inte gå av när man böjer det. Man måste arbeta snabbt och ändå få till rätt form. Jag böjer spanten över knäet efter markeringar som görs individuellt för varje spant.


Jag böjer också med händerna.


Och försöker få till en jämn form. Sedan placeras spantet som nu är för lång på sin plats med ändarna utanför relingen. En ny markering görs. Utifrån den markeringen kapas spanten i varje ände.


Änden täljs till så att den passar i spanthålet.


Och så placeras spanten på plats. Det kan behövas några höjdjusteringar för att få spantet rätt. Har man mätt fel så kan spantet redan vara för kort.


Det gäller att alla spant passar ihop bra och gemensamt bildar en bra form. Man kan lugnt säga att spantningen är den största utmaningen i kajakbygget!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar